Haber Detayı
03 Aralık 2021 - Cuma 14:05
 
KÜLTÜR HARCAMALARI 5.9 ARTTI
Kültür harcamaları 2020 yılında 2019 yılına göre 5,9 artarak 60 milyar 346 milyon 102 bin TL oldu.
KÜLTÜR Haberi
KÜLTÜR HARCAMALARI 5.9 ARTTI

 

Kültür harcamalarının, gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı 2020 yılında 1,2 olarak gerçekleşti. Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı 55,2, özel harcamaların payı ise 44,8 oldu. Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2020 yılında 2019 yılına göre 2,2 azalarak 33 milyar 334 milyon 483 bin TL oldu.

Harcamaların 78,1'i merkezi devlet bütçesinden, 21,9'u ise mahalli idareler bütçesinden gerçekleştirildi.

Hanehalklarının 2020 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve ekipmanı masraflarının 20,2, veri işlem ekipmanlarının 15,3, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin 13,6, kırtasiye ve çizim malzemelerinin 13,2 ve kitapların 13,1 paya sahip olduğu görüldü.

KÜLTÜREL SEKTÖRLERDEKİ GİRİŞİMLERİN CİROSU 6,8 ARTTI

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin cirosu 2020 yılında 2019 yılına göre 6,8 artarak 89 milyar 938 milyon 70 bin TL olurken, bu sektörlerdeki çalışan sayısı aynı dönemde 1,9 oranında düşerek 251 bin 232 oldu. Kültürel sektörler arasında girişim sayısının en fazla olduğu faaliyet 16,9 ile belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti oldu.

KÜLTÜREL SEKTÖRLERİN FAKTÖR MALİYETİYLE KATMA DEĞERİ 7,2 ARTTI

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin faktör maliyetiyle katma değeri 2020 yılında 2019 yılına göre 7,2 artarak 16 milyar 941 milyon 978 bin TL olarak gerçekleşti. Katma değerin 23,5'i kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, 12,4'ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve 11,7'si mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildi.

KÜLTÜREL MAL İHRACATI 41 MİLYAR 328 MİLYON 949 BİN TL OLDU

Kültürel mal ihracatı 2020 yılında 2019 yılına göre 4,0 azaldı. Ana mal ihracatı 4,3 azalırken, ikincil mal ihracatı 4,6 arttı. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı ise 2020 yılında 3,4 oldu. Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2020 yılında 30 milyar 540 milyon 548 bin TL olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı 73,9 oldu.

KÜLTÜREL MAL İTHALATI 29 MİLYAR 136 MİLYON 227 BİN TL OLDU

Kültürel mal ithalatı, 2020 yılında 2019 yılına göre 0,9 azaldı. Ana mal ithalatı 25,8 azalırken, ikincil mal ithalatı 21,2 arttı. Kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı ise 2020 yılında 1,9 oldu. Kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı 2020 yılında 14 milyar 733 milyon 658 bin TL olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise 50,6 oldu.

KÜLTÜREL İSTİHDAM 6,2 AZALDI

Ülkemizde 2020 yılında kültürel istihdam bir önceki yıla göre 6,2 azalarak 592 bin kişi oldu. Kültürel istihdamın 50,7'sini kadınlar, 49,3'ünü ise erkekler oluşturdu.

Yaş gruplarına göre bakıldığında, kültürel istihdamda olanların 64,5'i 30-54 yaş grubunda, 26,2'si 15-29 yaş grubunda, 9,3'ü ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Kültürel istihdamda olanların 38,7'sini yükseköğretim mezunları, 37,5'ini lise altı eğitimliler, 23,6'sını ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu. Bir önceki yıla göre kültürel istihdamda olan; lise altı eğitimlilerin sayısı 15,3 azalarak 222 bin kişi, lise ve dengi meslek okulu mezunlarının sayısı aynı kalarak 140 bin kişi ve yükseköğretim mezunlarının sayısı 0,4 artarak 229 bin kişi oldu.

Kültürel istihdamda olanların, 57,8'i ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, 42,2'si işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların 72,5'i tam zamanlı çalışırken, 27,5'i yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 37,5 saat oldu.

EL SANATLARI ÇALIŞANLARININ PAYI 41,2 OLDU

Kültürel istihdamın 89,4'ünü kültürel meslek alanlarında, 10,6'sını ise diğer meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel mesleki alanlarına bakıldığında kültürel istihdamda olanların 41,2'sini el sanatları çalışanları, 18,9'unu mimar, planlamacı ve tasarımcılar, 7,4'ünü sanat ve kültür ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları, 7,4'ünü ise yazarlar, gazeteciler ve dilbilimciler oluşturdu.

Kültürel istihdamın 29,6'sını kültürel faaliyet alanlarında, 70,4'ünü ise diğer faaliyet alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel faaliyet alanlarına göre; mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı 11,7, yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı 4,9, programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise 3,9 oldu.

Kaynak: Editör:
Etiketler: KÜLTÜR, HARCAMALARI, 5.9, ARTTI,
Yorumlar
Haber Yazılımı